 Dinars populars. Es pot llogar la casa per només fer un dinar( amb familia, grup d’amics, AFA...).
 Esplais i agrupaments (allotjament amb dret a cuina).
 Stages Esportius.
 Activitats d’estiu.
 Celebració d’aniversaris.
 Celebració de casaments.
 Celebració de bategos.
 Trobades universitàries.