Els diferents jocs d’enginy deixaran demostrar els nens i nenes les seves habilitats en resoldre enigmes.